naše_škola
x1

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

na Základní škole Vratislavice nad Nisou.

26 17 18 19 20 21 22 23 19 20 21 22

PRÁCE V HODINÁCH

Hodiny výtvarné výchovy probíhají nejen v odborné učebně, ale můžete nás zasti-
hnout při práci v počítačové učebně,
v budově školy, v blízkém parku či na edukativním programu v Oblastní galerii či Severočeském muzeu.
Plánujeme i odborné exurze do Prahy.

PROJEKTY

V průběhu školního roku se žáci s výtvar-
ným zaměřením mohou účastnit několika celoškolních projektů (Advent ve škole, několikadenní projekty na závěr školního roku) i projektů pořádaných v rámci výuky výtvarné výchovy.
(Výtvarná soustředění před příjímacími zkouškami na střední školy)

TVŮRČÍ DÍLNY PRO ŽÁKY
I JEJICH RODIČE

Opakovaně navštěvujeme doprovodné programy v rámci výstav v Oblastní galerii Liberec a zde také pravidelně pořádáme dílničky pro veřejnost v době adventních a velikonočních trhů.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

Pravidelně se účastníme výtvarných soutěží. Každý rok se hlásí úspěšně několik žáků na střední výtvarné školy.

INSPIRATIVNÍ PRÁCE

Žáci si vyzkoušejí řadu výtvarných technik. Seznámí se s technikami malování, kresby rudkou, uhlem, tuší. Naučí se postupům při tvorbě grafických listů. Vytvářejí prostorové objekty.

ODKAZ NA HLAVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY NAJDETE ZDE.